ממעמקים - כתב עת לספרות
תערוכת תמונות של תלמידות החוג למשאבי למידה