הרישום לקורסים מקוונים דעת לחורף תשע"ח ייפתח ביום 7/8/2017.

לרישום אינטרנטי לקורסי דעת לחץ כאן