הרישום לקורסים מקוונים דעת - סמסטר ב', החל.
מחקרים על השואה מאת המכון לחקר השואה ע"ש איבשיץ