עוד אפשר להירשם לסמסטר חורף תשע"ז של הקורסים המקוונים דעת.
הזדרזו להירשם!