הרישום לקורסי דעת - סמסטר א' תשע"ט פתוח.

ספר חדש באתר: פירוש אלשיך למקרא. מעוצב ומחולק לסעיפים.

מאמר חדש ב'מעמקים': רשימת אתרי תנ"ך עבריים באינטרנט