הרישום לקורסים מקוונים דעת לשנת תש"פ פתוח!
בקורסים ניתן ללמוד מן הבית מבחר קורסים למורים ולשוחרי דעת.