מנחת קנאות / אבא מרי הירחי (משה בן יוסף הירחי)
חכמת חינוך / פופקו אלחנן
שערי קדושה / ויטאל חיים
צדקה בעידן המודרני / לוי שלמה