חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

גטו

אזור מיוחד ליהודים בעיר, כדי להפרידם ולהבדילם מיתר התושבים, בין באונס בין ברצון.

גטו - רחוב היהודים; מקום מושב מיוחד ליהודים בעיר, כדי להפרידם ולהבדילם מיתר התושבים, בין באונס בין ברצון. מקור השם לא נודע, אך השתמשו בו במאה הט"ז:
"ר' יהודה ממודינא הלך לפירינצי וראה הבתים מחוברים בגטו והמת מאהיל על כולם ואסור לכהנים שיעמדו בגיטו" (פחד יצחק ערך גבינה דף ב'.):
ומשמע מזה ש"גטו" הוא חומה או מחיצה שהפרידה בין היהודים ויתר העם.

מזכרונות איטליה נלמד שבשנת 1090 היה ליהודים רחוב מיוחד בויניציא וסאלירנו בשם Jadaca או Judacaria. בשנת 1375 היה בעיר קאפוא מקום שנקרא Judalcata San Nicdlo ad ומקום מיוחד כזה היה גם כן בפראג וביתר ערי אירופה ובטורקיה.

כנראה שהגטו נוסד בתחילה בדרך טבעית, כי היהודים בחרו לגור יחד מסיבות חברתיות ולצורך שמירת הדת: הצורך לעשות ערובי חצרות ומבואות, להיות קרובים לביהכ"נ ובית המדרש, חנויות לאוכל כשר, מקווה ובתי ספר.
גם עכשיו, כאשר יש ליהודים רשות לגור בכל מקום, יש שכונות יהודיות בערים הגדולות.

בימי הביניים הכריחו את היהודים להסגר בפני עצמם במקום רפש וחלאה, כדי להכלימם ולבזותם בגלל אמונתם. סגרו את הגטו בלילה עד הבוקר. ויש שאסרו לצאת מהגטו גם בימי שבת ומועד של הנוצרים.

הגטו ברומא
האפיפיור פאול הרביעי יסד את הגטו ברומא על חוף הנהר טיבר וציווה להכניס שם את היהודים ביום 26 יולי 1556, מושבם זה נקרא לפנים vicus ludacorum ואח"כ נודע בשם "גטו". היהודים הוצרכו לבקש רשיון כניסה מאת האפיפיור בכל שנה ולשלם מס בעד הרשיון הזה. וויקטור עמנואל מלך איטליה, כאשר כבש את רומא בשנת 1870, פתח את שערי הגטו ונתן רשות ליהודים לגור בכל רחובות העיר.
חומת הגטו נהרסה בשנת 1885 (עיין ברלינר "אויס דען לעצטען מאגען דעס רעמישען גהעטטא" ברלין 1886).

שרפות וגלות
הגטו בפראנקפורט נשרף בשנת 1711 ובניקלסבורנ בשנת 1719 ובקושי השיגו היהודים רשיון לבנותם מחדש. הגטו בפראג נשרף פעם בשנת 1689 ושנית בשנת 1750 ובשריפה נספו כמה יהודים. פעמים רבות התנפלו ההמון על הגטו לבוז ביזה. מפורסמת התנפלות פעטמילך בפראנקפורט דמיין בשנת 1614. היהודים גורשו מגטו פראג בשנות 5- 1744. בווינה נוסד הגטו בשנת 1625, והיהודים גורשו משם בשנת 1670.

יהודים גורשו מגיטאות שונים, אך לא ארכו הימים ונתן להם הרשיון לשוב מפני שהיו צריכים להם לצורך מסחר, או בגלל המס המיוחד אשר הוטל עליהם. המלך פרדינאנד הראשון בטל את מס הגטו בביהם בשנת 1846. המהפכה הצרפתית בשנת 1789 ערערה את יסוד הגיטאות, והשינויים המדיניים בשנת 1848 בוטלו הגטאות סופית.

הגרמנים ריכזו את היהודים בגטאות כחלק מתהליך השמדתם. המפורסמים שבהם היו גטו ורשה, שכלל קרוב לחצי מליון יהודים, גטו לודז' וגטו וילנה. הגרמנים נמנעו מלקרוא לגטאות במונח "גנו", ואת גטו ורשה, למשל, כינו הרובע היהודי של ורשה.מקור הערך: ע"פ איזנשטיין, אוצר ישראל


הערות לערך:
שם המעיר: אריה מכלוף
הערה: מקובל שמקור המילה גטו הוא מהמילה "Ghetto" באיטלקית שמשמעותה 'בית יציקה', והסיבה לזה היא שהגטו בונציה הוקם בסביבת בתי היציקה של העיר.
מקור ההערה: ידע אישי


יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן