חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

מלוה מלכה - הסבר המושג

סעודה של מוצאי שבת

"סעודה רביעית", "סעודת דוד המלך", סעודה הנאכלת במוצאי שבת. מכונה כך משום שהיא מלווה את יציאתה של שבת ה"מלכה": "אמר רבי חנינא, לעולם יסדר אדם שולחנו במוצאי שבת, אף על פי שאינו צריך אלא לכזית" (שבת קיט,ב).

והיא הסעודה הרביעית במוצאי שבת הנקראת "מלוה מלכה".

"מלוה מלכה", על שום מה? בידינו הסבר רש"י כי:
"במוצאי שבת נמי כבוד שבת ללוות ביציאתו דרך כבוד, כאדם המלווה את המלך בצאתו את העיר",

וכן מציין רבי יוסף טוב עלם בתשובתו כי, "ישראל המלווים את השבת שהיא כלה-מלכה בשמחה ובשירים". ר' מנחם ב"ר זרח, מביא בספרו "צדה לדרך" טעם נוסף לסעודה זו:
"כמו שאמר על הבשמים שהם להשיב נפש, כן סדור השולחן, שהרי לצאת מדבר להפכו הוא זר, ובמוצאי שבת יוצאים מן המנוחה אל המלאכה, ולכן יש לו לאדם להדליק נר יפה יותר משאר לילות החול, ולהכין השולחן, ולזמר פסוקים של שמחה ורוח והצלה, ולשום תמיד בכל דרכיו השם יתברך כנגדו, וילבש אהבתו כמדו, כי לעולם חסדו, ויהיה זהיר בזה, ובו יתמיד שנאמר שיוויתי ה' לנגדי תמיד".

בצלאל לנדוי, מלווה מלכה

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן