חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

בכור בהמה טהורה

כל הנולד ראשון, חייב הבעלים להקדישו ולומר: "הרי זה קדוש". ולתת אותו לכוהנים, שיקריבו את חלבו ודמו על המזבח, ויאכלו את הבשר בירושלים.

בכור שנפל בו מום פוקעת קדושתו.
ביבנה היה אילא החסיד בודק את מומי הבכורות, ונטל שכר ארבעה איסרות לבהמה דקה, וששה לגסה. (בכורות כ"ט, ומ'.).

בכתב התרת הוראה כתבו:
יורה? יורה; ידין? ידין; יתיר בכורות? - יתיר (סנהדרין ה'.).
שלוש הלכות בדין בכור, לא הוזכרו במסכת בכורות:
א) דיני ברכת פדיון הבן (סוף מסכת פסחים);
ב) תענית בכורים בערב פסח (ירושלמי סוף פסחים);
ג) בכור שיש לו שני ראשים, נותן עשרה סלעים לכהן (מנחות ל"ז.).

מקור הערך: ע"פ איזנשטיין, אוצר ישראל

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן