חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

נחירה

המתת בעלי חיים שלא בשחיטה אלא ע"י דקירת הצוואר.

דקירת צואר הבהמה כדי להמיתה. בניגוד לשחיטה כשרה שהיא מן הצואר.
יש מתירים לשוחט לנחור התיישים כדי למכור עורותיהם לבעלי מלאכות שאין קונים עורות מהשוחטים מן הצואר לפי שהעור מתקלקל בפריעה.
וליכא בעל תשחית כיון דיש לו הנאה וריוח, והבשר ג"כ מותר למוכרו לגוי (יו"ד ט"ז סי' קי"ז ד', נחלת שבעה ע', רשד"ם יו"ד ג').
ויש אוסרים
מפני שאין עושים סחורה בנבלות, ומשום שאי אפשר למכור הבשר אוסרין גם הנחירה (עי' משאת בנימין סי' כ"ח).


מקור הערך: מבוסס על אוצר דינים ומנהגים לי"ד אייזענשטיין

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן

נושאים קרובים באתר דעת
שחיטה