חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

שלום זכר

סעודה קטנה שעושים בליל שבת לאחר לידת בן זכר, ובלילה שלפני ברית המילה.

שלום זכר - עושים סעודה קטנה בליל שבת לאחר הולדת בן זכר, וגם בלילה שלפני ברית המילה. בשבת שחרית הולכים לבקר את הילד, והוא הנקרא 'ישוע' או 'שבוע הבן' (ב"ק פ'.), והיו עושים סעודה.
כתב בעל תרומת הדשן (סי' רס"ט) שהכוונה לסעודת ליל שבת, הנקרא "זכר".
עושים את הסעודה בליל שבת, מפני שאנשים נמצאים בביתם (ט"ז יו"ד רס"ה י"ג).
בטור נאמר כי נקרא "שלום זכר" ע"ש שאמרו 'כיון שבא זכר בעולם בא שלום בעולם' (מסכת נדה פרק המפלת).
נוהגים לאכול עדשים ב"
שלום זכר", ולברך את ההורים. העדשים הם סימן אבלות, מפני שהתינוק עצב שהמלאך סטרו על פיו והשכיח ממנו כל התורה, ועל כן באים לנחמו.

ועוד טעם: שהנשמה נעצבת שבאה לעולם, כמו שאמרו בעל כרחך אתה חי. ועל כן באין לנחם אותה.


מקור הערך: מעובד על פי אוצר דינים ומנהגים לא"י איזנשטיין


הערות לערך:
שם המעיר: יוסף פרי
הערה: מנהג זה מקובל בקרב יהדות אשכנז, בקרב יהדות צפון אפריקה מקובל שבליל הבירת מקימים סעודה שנקראת "לילת הלבילדה" שיבוש של "בן ילדה" וקוראים בספר הזוהר מספר בראשית את ענין המילה של אברהם אבינו.
מסופר על רבי צמח צרפתי זצ"ל שחי במאה ה17 בתוניס והיה ראש רבני תוניסיה כאשר היה בדרכו לארץ ישראל עבר בדמשק ושם חלה, במשך שנתים ימים וסבל סבל רב. עד שהתרחש נם ורבי צמח נרפא, כאשר שאלו אותו כיצד נרפא סיפר כי חלם חלום ובחלום ניגלה אליו אליהו הנביא ואמר לו שאם יקבל על עצמו ללמוד בבית היולדת אשר ילדה בן זכר בליל השמיני להולדת הבן יתרפא.קיבל עליו רבי צמח לקיים את הלימוד ומיד נירפא .
מתוך הספר "בלאד אלפאל וליסמין" תולדות יהדות תוניסיה. יוסף פרי המחבר
מקור ההערה: מחקר +ידע אישי


שם המעיר: עדשים ב"שלום זכר"
הערה: אין לי מקור, אבל שמעתי שהסיבה שאוכלים עדשים עגולות גם בעת שמחה [כשנולד בן] וגם בשעת אבל, כדי לסמל ש"גלגל חוזר בעולם"
מקור ההערה: שושנה שרמן


שם המעיר: שנ"א כהנא
הערה:
ספר עבודת ישראל - פרשת אמור, על הפסוק והיה שבעת ימים:
ולפי זה ניחא ונוכל למצא טעם למנהג העולם שעושין סעודת זכר בליל שבת קודם המילה לילד היולד. לפי הנ"ל שעיקר הכנה למילה לזכר הוא על פי סעודתא דחקל תפוחין קדישין. ולכן עושין סעודת זכר ולרמז על זה כי על פי אותה סעודה בא שפע קודש על הזכר להכנס לבריתו של אברהם אבינו ע"ה:


יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן