חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

ברכת הזימון

שלושה אנשים ויותר האוכלים בחבורה מזמנים בברכת המזון

כשסועדים בחבורה מזמינים את האוכלים לברך ברכת המזון.

סדר הזימון מובא במשנה ברכות (מ"ה:) שלושה שאכלו כאחד חייבים לזמן, רוצה לומר: לעורר ולהתרות זה את זה ולהתוועד יחד לברכה.
למדו שצריך זימון מהפסוק גדלו לה' אתי ונרוממה שמו יחדיו, ומהפסוק כי שם ה' אקרא הבו גודל לאלהינו (שם).
ואמרו כיצד מזמנין בשלושה? אומר נברך וכו' (מ"ט).

סדר הזימון
בעל הבית מזמן או שמכבד אחר לזמן ובפרט כהן או אורח. הזימון הוא לזרז אותם להכין את עצמם יחד לברכת המזון. יסוד לברכת הזמון הוא האגדה שאברהם היה מקבל את העוברים השבים ונתן להם לאכול ולשתות, וכשהיו אוכלים ושותים -
אמר להם: ברכו,
אמרו לו: מה נאמר,
אמר להם: ברוך אל עולם שאכלנו משלו (עי' סוטה י', ב"ר פמ"ג ומ"ט וסוף פנ"ד).
המזמן אומר:
"הב לן ונברך",
והמסובים עונים:
יהי שם ה' מבורך מעתה ועד עולם,
והמזמן אומר:
ברשות מרנן ורבותי / ברשות בעל הבית ורבותי / נברך שאכלנו משלו
והם עונים:
ברוך שאכלנו משלו ובטובו חיינו.
ומברכים ברכת המזון.

ואם המסובים עשרה או יותר צריך להזכיר את ה' ואומר:
נברך אלוהינו וכו'
והם עונים:
ברוך אלוהינו וכו'.
וכשמזמנין בעשרה ואומרים:
אלוהינו
עונים המסובים:
ברוך הוא וברוך שמו.



מקור הערך: מבוסס על אוצר דינים ומנהגים לי"ד אייזענשטיין

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן