חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

פוסט מודרניזם

גישה המביעה חשדנות כלפי האפשרות להגיע לאמת מוחלטת

גישה המביעה חשדנות כלפי האפשרות להגיע לאמת מוחלטת כלשהי, ולפיכך מביעה חשדנות כלפי פילוסופיות דוגמטיות, אידאולוגיות ומטא-נרטיבים (סיפורי-על) – בלשונו של ליוטר, מחשובי התאורטיקנים הפוסט-מדורניסטיים העוסק בביקורת המבנים הללו.

כתוצאה מכך, מתקבלת תפיסה המסתפקת בכך שהידע חלקי, תפיסה הנעדרת היררכיות או שהיא מתייחסת בגמישות להיררכיה (למשל לתחומי ידע שונים). בנוסף, גישה זו מתייחסת אל הסובייקט כאל מי שהתעצב כתוצאה מתהליכים היסטוריים, לשוניים, חברתיים ותרבותיים, כאשר הגבולות בין הבנייתו את המציאות ובין הבניית המציאות אותו כסובייקט – מטושטשים הפוסט-מודרניזם מגיב על תחושות בלבול וציניות הנובעות ממציאות כאוטית, מאובדן הידע הסמכותי והאמונה הברורה, ומתהליכי פירוק שנוצרו ממשבר האמונה במבני- העל.


מקור הערך: טלי וולף, על האמונה, ירושלים 2005

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן