חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

דאורייתא

דבר שמקורו בתורה

אורייתא = תורה. דאורייתא - מן התורה. עניין שמקורו בתורה שבכתב, ולא מגזרות חכמים או תקנותיהם.

למצווה מדאורייתא יש תוקף חזק יותר ולכן ספק דאורייתא - לחומרה, בעוד שספק דרבנן, לקולא. פירוש: אם יש ספק בדבר, אם הספק הוא באיסור מן התורה, יש להחמיר בו, ואם הספק בדבר שאיסורו מדרבנן, יש להקל.

מצוות דאורייתא הן בעלות תוקף והן חזקות, ולכן אין צורך לחזק את שמירתם. דבר שהוא מתקנת חכמים יש צורך לחזק אותו שלא יזלזלו בו, כי אינו חזק מכח עצמו. [עירובין ג,א].

הערות לערך:
שם המעיר: יוספה רחמן
הערה: לא הובהר כאן שמצוות דאוריתא אינן רק מצוות האמורות במפורש בתורה שבכתב, אלא הן כוללות גם את הפרשנות במקורות חז"ל למצוות אלה באמצעות המידות שהתורה נדרשת בהן.


יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן