חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

בית פעור

עיר בנחלת ראובן בעבר הירדן מזרחה, (יהושע יג,כ).

במשנה תורה נזכרת עיר זו פעמים מספר לציון מקום הגיא שממולה, בו חנו בני ישראל (ונשב בגיא מול בית פעור- דברים ג,כט) ובו ניתנו להם חוקים ומשפטים (אלה העדות והחוקים והמשפטים אשר דבר משה אל בני ישראל...בעבר הירדן, בגיא מול בית פעור בארץ סיחון... – דברים ד, מה-מו), ושם נקבר משה (ויקבר אותו בגיא בארץ מואב מול בית פעור – דברים לד, ו). בגיא זה שמול בית פעור (וואדי עין מוסא) חטא ישראל בבעל פעור ("המה באו בעל פעור וינזרו לבושת" – הושע ט,י,), ועל כך אמר ר' חמא ברבי חנינא (סוטה יד): "מפני מה נקבר משה אצל בית פעור? כדי לכפר על מעשה פעור". בלק לקח את בלעם משדה צופים אל "ראש הפעור הנשקף על פני הישימון" (במדבר כג,כח), לאמר, אל ראש בית פעור הנקרא כך על שם האליל בעל פעור. בית פעור ישבה במקום בולט, שממנו השקיפה על פני ערבות מואב ונחל הירדן.

במדרש (בראשית רבה, עח, א) מסופר על ר' יהושע בן חנניה שאמר לו הקיסר אדריאנוס, כי "מבית פעור רואים שהמים מהלכים בירדן, בלילה כמו ביום". בתלמוד (סוטה, יג, יד) אנו קוראים:
"וכבר שלחה מלכות הרשעה אצל גסטרא (מושל) של בית פעור: הראנו היכן משה קבור? עמדו למעלה נדמה להם למטה, למטה נדמה להם למעלה... לקיים מה שנאמר, ולא ידע איש את קבורתו [דברים לד, ו] ".
לפי האונומסטיקון, בית פעור היא "עיר בני ראובן אצל הר פעור, מול יריחו, 6 מילים ממעל ללבאס", היא ליויאס (גם יוליאס), הכינוי שכינה אנטיפס בן הורדוס את בית הרם שבמטה גד.

כמה מהחוקרים מזהים אותה עם ח' שיח' ג'אול צפון מערב להר נבו, כשבעה ק"מ דרום מזרח לבית הרם בדרך לחשבון.


מקור הערך: מעובד על פי פנחס נאמן, אנציקלופדיה גיאוגרפית מקראית, תשכ"ו, וברשות הוצאת יבנה

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן