חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

בצרה

בירת אדום העתיקה, שאחד מתושביה, יובב בן זרח, מלך על אדום עוד "לפני מלך מלך לבני ישראל" (בראשית לו, לא, לג). עמוס המונה את פשעי אדום "על רדפו בחרב אחיו ושחת רחמיו מישראל", מתנבא עליה: "ושלחתי אש בתימן ואכלה ארמונות בצרה" (עמוס א, יא).

בצרה הייתה סמל לאדום כולה בפי הנביאים. ישעיהו, בדברו על "יום נקם לד' שנת שלומים לריב ציון" (לד, ח), מתנבא "כי זבח לד' בבצרה וטבח גדול בארץ אדום" (ישעיהו לד, ו'); וירמיהו אומר בנבואתו על אדום: "...לחורב ולקללה תהיה בצרה, וכל עריה תהיינה לחרבות עולם" (מט, יג). בצרה נקראת גם בשם: עיר מבצר, או: מבצר. לכך, אולי, מכוונים דברי משורר התהלים (קח, יא): "מי יובילני עיר מבצר, מי נחני עד אדום". בבראשית (לו, מב) אנו מוצאים ברשימת אלופי עשו את "אלוף מבצר" ליד "אלוף תימן".

בצרה המבוצרת ישבה על הר גבוה ותלול מוקף גיאיות עמוקים, ויושביה האכזריים בטחו בגבורתם ובעוז מבצרם. על כך התנבא ירמיהו (מט, טז-כב):
"תפלצתך תשיא אותך זדון לבך שוכני בחגוי הסלע תופסי מרום גבעה... הנה כנשר יעלה וידאה ויפרש כנפיו על בצרה והיה לב גבורי אדום ביום ההוא כלב אשה מְצֵרָה".
כאשר ראה הנביא את ההרג הרב בבצרה, שעשתה נקמת ד' באדום, קרא:
"מי זה בא מאדום חמוץ בגדים מבצרה... מדוע אדום ללבושך, ובגדיך כדורך בגת?" (ישעיהו סג, א-ב).

כיום מזהים אותה עם הכפר בֻּצֵירָה (נ.צ. 016.8- 207.9), 11 ק"מ מדרום לאטפילה (תופל המקראית), במקום החולש על הדרך הראשית באדום לאורך הרכס המערבי של הר שעיר. העיר שכנה בקירבת מכרות הנחושת שבגבעות אדום ובשולי הערבה. במקום נמצאו חרסים מהטיפוס האדומי, ושרידים מתקופת הברזל הקדומה, היא תקופת השופטים וראשית המלוכה.


מקור הערך: מעובד על פי פנחס נאמן, אנציקלופדיה גיאוגרפית מקראית, תשכ"ו, וברשות הוצאת יבנה

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאןערכים קרובים
אדום
הר שעיר