חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

חצור

עיר כנענית קדומה בצפון הארץ, מדרום לקדש נפתלי, ומהערים הגדולות ביותר בארץ כנען. יש שלוש ערים נוספות הקרויות חצור.

בתעודות עמי האזור
בימי יהושע
בתקופת המלכים
חפירות חצור
ערים מקראיות נוספות הקרויות חצור

בתעודות עמי האזור
חצור נזכרת כבר ב"כתבי המארות" המצריים מהמאה ה- 19 לפני הספירה בין יתר ערי כנען המורדות, שמלכי מצרים התכוונו לקללן ולהחלישן בקללותיהם, כבלק את ישראל. היא נזכרת גם ברשימות הכובש פרעה תחותימס השלישי (מס' 32), וגם במכתבי אל עמארנה. בשני אלה מוזכרת חצור כעיר מרכזית, שהשעתה ניכרת בכל הגליל מהים במערב ועד הכנרת במזרח.

לפי תעודות מסופוטמיות הייתה עיר מסחר חשובה, והיא נזכרת בין הערים חַלֶבּ וְקַטְנָה שבסוריה כאחת הערים הנודעות במזרח. לפי תעודה ממארי שעל הפרת (מהמאה הי"ח לפני הספירה) היו קיימים קשרי מסחר בין מארי ובבל לבין חצור. מלך חצור הנזכר בתעודות מארי נושא שם בבלי. ב"ספר חלומות" בבלי נזכרת חצור כתחנה אחרונה של עוברי אורח מארץ בבל.

מכל התעודות, בהן נזכרת חצור, ברור שהייתה עיר גדולה ונודעת מאות שנים לפני כיבושי יהושע. היא הייתה עיר צבאית מובהקת ומבצר מרכזי בעמק הירדן הצפוני, בהצטלבות דרכים קדומות וחשובות שבהן הייתה מחוברת למרכזים הכנעניים הקדומים: בית שאן, תענך ומגידו בדרום, ולמרכזים הפינקיים צור וצידון בצפון, ואף למרכזים הבין לאומיים, כדמשק ובבל הרחוקות.

בימי יהושע
בזכות מקומה הגיאוגרפי וערכה האסטרטגי החשובים, הייתה חצור לראש כל הממלכות (יהושע יא, י). וכנראה שדברים אלה רומזים על זמן גדולתה של העיר וקשריה עם בבל בתקופת האבות.

בתקופת כיבוש הארץ התייצב יבין מלך חצור בראש ברית מלכי כנען שפרושׂה הייתה על כל הגליל והעמק, ממדון (קרן חטין ליד טבריה) במזרח ועד נפות דור מים, ומשִׁמרון ואכשף בדרום ועד לחרמון בארץ המצפה בצפון. יהושע הכם "עד בלתי השאיר להם שריד... ואת חצור שרף באש" (שם שם, ח, יא).

בחלוקת הארץ לשבטים נפלה חצור בחלקו של נפתלי (שם יט, לו), אבל, כנראה, לא הוריש שבט זה את שארית הכנעני מנחלתו.

כעבור מאה שנה, בימי דבורה וברק, נזכר אחד משושלת "יבין מלך כנען אשר מלך בחצור" כמארגן ברית חדשה נגד ישראל (שופטים ד, ב). שר צבאו סיסרא שישב בחרושת הגויים לחץ את ישראל בחזקה עשרים שנה עד אשר דבורה וברק ניצחו אותו ליד נחל קישון, ובני ישראל הכבידו את ידם על יבין והכריתו אותו (שם ד, כד).

בתקופת המלכים
שלמה בנה אותה מחדש בין יתר הערים הבצורות בפרשת הדרכים, כמו: גזר ומגדו (מלכים א ט, טו), כדי לשלוט על שלושת העמקים: איָלון, יזרעאל והחולה.

בני ישראל החזיקו בחצור עד ימי פקח בן רמליהו, שבזמנו נפלה בידי תגלת פלאסר השלישי יחד עם כל ארץ נפתלי, והוא הגלה (ב-732) את תושביה אשורה (מלכים ב טו, כט). אמנם, במקבים א (יא, סח) מסופר על יונתן החשמונאי שנלחם עם שרי דמטריוס בבקעת חצור, אך מכאן אין ללמוד שחצור עצמה עדיין עמדה אז על תלה כישוב קבוע. לפי החפירות מסתבר שקיים היה במקום מבצר אשורי, מצודה צבאית בלבד, ולאחר זמן רב היה שם ישוב פרסי קטן. אולם חצור לא חזרה יותר לגדולתה.

כיום מזהים אותה עם התל הגדול תל וַקָץ' (או: תל אל קֶדַח) על שפת עמק החולה, ליד הקיבוץ אילת-השחר משמאל לדרך ראש פינה – מטולה. את הזיהוי הזה הציע לראשונה פורטר בשנות השבעים של המאה הי"ט לספירה.

חפירות חצור
אחריו סקר את התל החוקר גַרְסְטַנג ב-1920, ובחפירות שחפר בו ב-1928 חשף חומות חזקות ושרידים אחרים של ישוב מתקופת הברונזה הקדומה (זמן בוא הכנענים) ועד תקופת הברזל הקדומה (ראשית המלוכה בישראל).

התגליות החשובות ביותר בחצור נתגלו אח"כ בחפירות של השנים האחרונות בהנהלת הד"ר יגאל ידין בשנות 1955- 1958. בחפירות אלה, שהן מהחשובות במזרח התיכון, הוכח כי:
1) בתל וקץ' זה, הגדול ביותר בארץ (120 דונם), מגובבות שכבות על גבי שכבות של 23 ערים אשר במשך 2500 שנה נבנו אחת על חרבותיה של השניה תוך ניצול הכתלים והעמודים והרצפות ששרדו;
2) שטח היישוב הקדום מתחלק לשני אזורים עיקריים:
א) התל הגבוה, שעליו נחשפו שרידי ארמון של מלכים;
ב) "החצר", שטח מגורים ענקי מצפון לו, המשתרע על 660 דונם.

על שטח זה התקיימה עיר כנענית קדומה, שנשרפה בסוף המאה הי"ג. יש סימנים שהישוב על התל נחרב רק כעבור מאה שנה, בערך. מכאן פתח להשערה, שהעיר נשרפה בידי יהושע, והתל נהרס בידי ברק.

העיר התחתונה הייתה מיושבת ומבוצרת מראשית האלף השני לפני הספירה, ובימי ההיקסוס הייתה מוקפת סוללת עפר גבוהה. היא פיתחה תרבות חומרית גבוהה וטיפחה אמנות, שהייתה מושפעת מארצות התרבות של המזרח הקדום. התגלו בה מקדשים מתקופות הברונזה התיכונה והמאוחרת עד כיבושי יהושע, המעידים על אמונתם של יושבי חצור ודרכי פולחן שלהם.

בין הגילויים האחרים יש לציין בורות מים מותקנים כהלכה מתקופת הברונזה התיכונה וכלים מיקניים וקופריים מתקופת הברונזה המאוחרת שעל סף הכיבוש הישראלי.

המבנים מימי שלמה מראים שאז עמדה חצור, שהצטמצמה בתחומיה בתל, בשיא פריחתה, כאשר יעידו המבנים והכלים והחומה האיתנה. בימי בעשא חרבה העיר, ובימי אחאב התאוששה שוב. בימים ההם עמדה בה מצודה חזקה, שקירותיה היו בנויים אבני גויל, ופינותיה - אבני גזית מסותתות.

התגלית המרעישה בחפירות אלה היא חשיפת שער חצור הישראלית מתקופת שלמה, שנמצא בנוי כדוגמת שער מגדו ושער גזר מאותו הזמן, ובדיוק נמרץ כמידתם. תגלית זו מסבירה לנו טעם הכתוב במלכים א (ט, טו) המספר על דבר בנין חצור ומגדו וגזר כאחד. כן נמצאה בחורבות חצור, בפעם הראשונה בתולדות הארכיאולוגיה הישראלית, כתובת עברית מתקופת מלכי ישראל בצפון הארץ.

יהודה אליצור, לפרשת חצור

בשם המקראי חצור נוסד בתשי"ב צפונה לראש פנה, שמאלה לכביש מטולה, ישוב עברי חדש בשם חצור. רוב מייסדי הישוב היו עולים מצפון אפריקה. בשנת 1956 הוכרזה חצור הגלילית כמועצה מקומית.

ערים מקראיות נוספות הקרויות חצור
עיר בנגב יהודה בין קדש ויתנן לקדש ברנע (נ. צ. 006-096).
עיר בנגב יהודה, המסומנת בשם כפול: "חצרון היא חצור" (יהושע טו, כה).
עיר בבנימין, בה התיישבו בני בנימין השבים מגלות בבל (נחמיה יא, לג).

מקור הערך: מעובד על פי פנחס נאמן, אנציקלופדיה גיאוגרפית מקראית, תשכ"ו, וברשות הוצאת יבנה


הערות לערך:
שם המעיר: שירה מאירסון
הערה: שלום רב,
שמי שירה, אני עובדת בעמותת סנונית לקידום החינוך המתוקשב. ברצוני לבקש שתציבו קישור באתרכם לאתר "הסודות של חצור": http://www.hazor.org.il/

אתר "הסודות של חצור" מבית סנונית מקים לתחייה את חצור העתיקה בעזרת טכנולוגיות מתקדמות. עבור האתר נבנו שחזורים תלת-ממדיים של חצור בתקופות קדומות, ועליהם מתבססים תעלומה בלשית, סיור מודרך ומאגר מידע עשיר.

הקישור מתאים להצבה בדף זה באתרכם http://www.daat.ac.il/encyclopedia/value.asp?id1=3747, ובכל מקום נוסף שנראה לכם מתאים.
אשמח אם תעדכנו אותי על קישור לאתרנו.

בתודה מראש,

שירה מאירסון | Shira Mayerson

מנהלת פרויקטים
עמותת סנונית לקידום החינוך המתוקשב
shira@mail.snunit.k12.il


לעיון נוסף: הסודות של חצור


יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן

נושאים קרובים באתר דעת
חצור