חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

מקדה

עיר מלוכה כנענית עתיקה בערי השפלה של נחלת מטה יהודה (יהושע טו, מא).

במלחמות יהושע
מקדה נזכרת על יד עזקה כתחנה אחרונה ברדיפת יהושע אחרי מלכי ההר, הנסים מן המערכה בגבעון (שם י, י). במערה אשר בגבעת העיר או בקרבתה התחבאו חמשת מלכי הברית (מלכי ירושלים, חברון, ירמות, לכיש ועגלון), ויהושע הפקיד עליה שומרים עד תום הרדיפה. אחר כך המיתם, ואף את מקדה ומלכה הכה לפי חרב (יהושע טו, טז, כו, כח). לפי הצו שציוה יהושע את העם: "אל תעמדו, רדפו אחרי אויביכם..." ומהודעת הכתוב: "וישובו על העם אל המחנה אל יהושע מקדה (יהושע טו, יט, כא) נראה כי בימי מלחמה זו לכיבוש שערי ההר הייתה מקדה מקום המחנה הזמני של צבאות יהושע, וממנה יצאו ללכוד ולהוריש את שאר ערי השפלה.

מקומה של מקדה
לפי האונומסטיקון היא "שמונה מילים מבית גוברין מזרחה", והיוצאים בעקבותיו מאתרים אותה בח' בית מקדום כ- 11.5 ק"מ דרום מזרח לבית גוברין וכמרחק הזה מערבה לחברון. איתור זה מעתיק את מקדה מהשפלה אל ההר ומרחיק אותה מהערים הנזכרות אתה בקבוצה אחת. החוקר אבל מזהה את מקדה עם ח' אל ח'יישום שבמרחק 9 מילים מבית גוברין צפונה. חורבה זאת, על שרידיה החשובים ועל מערותיה שבגבעה הגבוהה, נמצאת 3 ק"מ מצפון לעזקה הנזכרת אתה יחד בכתוב.

מכל הידוע עולה כי יש לבקש את מקדה בשפלת יהודה. לפי התיאורים הצבאיים במקרא היא צריכה להיות דרומית לעזקה וצפונית ללכיש. בתחום זה היא צריכה להיות קרובה יותר ללכיש, שכן ברשימת ערי נחלת יהודה שבה היא מופיעה בקבוצה אחת עמה (יהושע טו, לז-מא). הוצע לזהות אותה באתרים שונים באזור (חורבת בית מקדום, חורבת אל-ח'ישום, חורבת אל-כום, תל בורנה, תל גודד ועוד) ודומה כי אי אפשר להכריע.


מקור הערך: מעובד על פי פנחס נאמן, אנציקלופדיה גיאוגרפית מקראית, תשכ"ו, וברשות הוצאת יבנה

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן