חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

בית פאגי

שני מקומות בירושלים

בית פאגי –מקום בירושלים, שראשוני המפרשים כבר נחלקו, אם הוא בפנים לחומות העיר, ליד הר הבית, או מחוץ לחומות. מן המקורות אין תשובה ברורה: רבינו חננאל כתב: "מקום נקרא בית פגי והוא חוץ לירושלים" (פירושו לסנהדרין יד, ע"א). לעומתו כתב רש"י: "בית פאגי, מקום לפנים מן חומת העיר ונדון כירושלים לכל דבריו" (סנהדרין שם). הרמב"ם, בפירושו למשנה (מנחות פי"א, מ"ב) "בית פגי – בית חוץ לעזרה, שהיה מיועד לאפית התודות ולחם הבא עם איל נזיר, כפי הנראה בסברא", ובמקום אחר כתב: "בית פגי... והיה בקרבת הר הבית, והוא מחוצה לו בלי ספק" (פירושו למנחות פ"ו, מ"ג).

כנראה שהיו שני מקומות ששמם בית פאגי. האחד, בפנים לחומת העיר, בקרבת הר הבית, והאחר מחוץ לחומת העיר, שנקרא גם "כפר בית פאגי".

אחת הראיות על בית פאגי שבקרבת הר הבית היא זו:
"וכן מי שהבטיחוהו להוציאו מבית האסורים... אין שוחטין עליהן בפני עצמן, שמא יביאו את הפסח לידי פסול... אמר ר' חסדא: הא דאמרת: בית האסורין דעכו"ם – לא אמרן אלא חוץ לחומת בית פאגי, אבל לפנים מחומת בית פאגי שוחטין עליו בפני עצמו. מאי טעמא? אפשר דאמטו ליה ואכיל ליה" (פסחים צא, ע"א).
זוהי איפוא בית פאגי שבפנים החומות, בקרבת הר הבית. מכיוון שהיה שם מקום מעצר לאסירים, יתכן שמדובר במצודת אנטוניה, שבנה הורדוס בקרן צפונית-מערבית של הר הבית, אחר כך שכנו בו חיילות הרומיים, ושם היה כנראה גם "בית האסורין דעכו"ם". ידוע גם ממקור אחר, שמצודת אנטוניה שימשה כבית מעצר זמני. יוסף בן מתתיהו מספר על שלומציון המלכה "ששמה את אשת אריסטובולוס ואת בניו במאסר באנטוניה – היא המצודה הסמוכה להר הבית מצד צפון" (מלחמות א, ה, י).

בית פאגי האחרת, שנקראה גם כפר בית פאגי, ישבה על הר הזיתים, מחוץ לירושלים:
"אמר ר' שמעון, כששבתי בכפר בית פאגי, מצאני תלמיד אחד מתלמידי ר' עקיבא ואמר לי: בשר שיצא חוץ לקלעים ונזרק את הדם עליו – הורצה. וכשבאתי והרצאתי הדברים לפני חברי בגליל, אמרו לי: והלא פסול הוא! האיך מרצה על הפסול?" (תוספתא מעילה פ"א, ה"ב).
זוהי בית פאגי, שעליה מספרים המקורות הנוצריים, והיא נמצאת במקום הכפר א-טור של היום, במרומי הר הזיתים. שם נתגלו שרידי מבנים עתיקים וקברות של יהודים מימי הבית השני.

מסתבר שיהודים שהיו עולים להתפלל בין חורבות ירושלים היו לנים בבית פאגי זו, ושובתים שם בשב, כפי שעשה ר' שמעון בן יוחאי.

תוספת הכינוי "כפר" לשם בית פאגי מציינת את המקום הזה כפרבר של ירושלים, בדומה למקומות אחרים בארץ, הקרויים בצירוף כזה, כגון: כפר לודים – סמוכה ללוד; כפר עכו – סמוכה לעכו, כיפרא (=הכפר) – הסמוכה לטבריה, שעליה אמרו, שהוא עיקר טבריה הקדומה (ירושלמי מגילה פ"א, ה"א).

"שיכון פאג"י" שבצפון העיר אין לו קשר עם בית פאגי, והשם "פאגי" בשכונה זו הוא ראשי תיבות של המפלגה "פועלי אגודת ישראל".


מקור הערך: על פי בן ציון סגל, הגיאוגרפיה של המשנה

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן