חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

גוד או אגוד

קנה חלקי בנכס או אקנה אני את חלקך. בבא בתרא יג, א

משוך או אמשוך.
שני שותפים בנכס שאין בו דין חלוקה - שאם יחולק, יישאר ביד כל אחד חלק שאינו יחידה שלמה בפני עצמה - אין צורך שיוסיפו להחזיק בנכס בשותפות, אלא יכול האחד להציע לחברו: "גוד, או אגוד". קנה אתה את חלקי; ואם לא תקנה, אקנה אני את חלקך.
במקרה זה, אם החליט השותף השני שלא לקנות את החפץ, הוא חייב למכור אותו לשותף המציע: "גוד, או אגוד".

מקור הערך: פרופ' נחום רקובר, ניבי תלמוד, ספרית המשפט העברי תשנ"א

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן