חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

הכל כמנהג המדינה

דין הנוהג כמקובל במקום - בבא מציעא פג, א

בתחומים שונים אין דין אחיד לכל, אלא הדין נקבע בכל מקום ומקום לפי מה שנהוג כאותו מקום.
למשל, מי ששכר פועלים - צריך לדאוג להם למזון על פי מנהג אותו מקום: אם נהגו לתת סעודה מלאה, עליו לתת סעודה מלאה; ואם נהגו לתת רק כיבוד קל, יכול להסתפק בכיבוד קל, מפני שמן הסתם נשכרו לו הפועלים מתוך ידיעת המקובל באותו מקום, וקיבלו זאת על עצמם כחלק מתנאי העבודה.

מקור הערך: פרופ' נחום רקובר, ניבי תלמוד, ספרית המשפט העברי תשנ"א

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן