חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

כל המוסיף - גורע

המוסיף על הצריך גורם לחיסרון - סנהדרין כט, א

המוסיף יותר על מה שצריך - אין זו תוספת אלא חסרון.
המקור לכך הוא מעשה הנחש וחווה בגן עדן. בציווי של הקב"ה נאמר: "ויצו ה' אלהים על-האדם לאמר מכל עץ-הגן אכל תאכל ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו כי ביום אכלך ממנו מות תמות" (בראשית ב, טז-יז). אבל במהלך שיחת חווה עם הנחש, כשניסה לפתותה, אמרה לו, שהקדוש ברוך הוא ציווה אותה ואת אדם:
"ומפרי העץ אשר בתוך הגן אמר אלהים לא תאכלו ממנו, ולא תגעו בו, פן תמותון" (בראשית ג, ג).
ניצל הנחש את העובדה שהוסיפה חווה גם את איסור הנגיעה, דחף אותה על האילן, ואמר לה:
"כשם שאין עונש מיתה על הנגיעה, כך אין עונש גם על האכילה".
סופה של חווה שאכלה מפרי עץ הגן. מתוך שהוסיפה חווה איסור שלא נאסר, באה לעבור על האיסור שנאסר.

מקור הערך: פרופ' נחום רקובר, ניבי תלמוד, ספרית המשפט העברי תשנ"א

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן