חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

חָלָב

משקה שתינוקות וולדות בעלי חיים יונקים מאמותיהם

חלב אם הוא המזון הטבעי ליונקים, גמולי מחלב.
שחלב אדם מותר, אבל חכמים אסרו לגדול לינוק משדי אישה, והרי הוא כיונק שרץ וחייב מלקות (כתובות ס', ש"ע יו"ד סי' פ"א ז).
בתינוק נתנו חכמים זמן קצוב ליניקה, לדברי ר' אלעזר עד 24 חודש ומכאן ואילך כיונק שרץ, ור' יהושע אומר אפילו ארבע וחמש שנים, והלכה כמותו (רמב"ם שם).
אם גמלו את התינוק אחר 24 חודש, אסור לחזור ולינוק, אלא אם יש סכנה לתינוק (יו"ד שם).

חלב טמא
חלב של בהמה טמאה אסור, שכל היוצא מטמא – טמא.
חלב של בהמה טרפה אסור (חולין י"א. תוס' ד"ה אתיא).
חלב גוים אסור, שחוששים שהוא של בהמה טמאה. אם ישראל רואה שחלב הגוי בהמה טהורה - מותר, (עי' כלבו סי' ק"ד).
חלב המיוצר במחלבות גדולות, תחת פיקוח המדינה, ולפי החוק אסור לערב בחלב חומרים אחרים מלבד חלב פרות – התירו את השימוש בו, והוא כמו פת של פלטר שהתירו חכמים.

כדי להשמר מחמץ בפסח, צריכים יהודים להשגיח על החליבה ומילוי הכלים חדשים. יש נוהגים לקנות את החלב בערב פסח, כדי שאם יש בו תערובת חמץ, תהא בטלה בששים לפני הפסח, שהרי בפסח אין החמץ בטל.


מקור הערך: מבוסס על אוצר דינים ומנהגים לי"ד אייזענשטיין

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן