ספרים בנושא לשון עברית בטקסט מלא, בספריה וירטואלית דעת

עבודות מחקר
על' "מקומית" ו'על' "כיוונית" - עבודת מ"א מאת אירנה בלנקי

מאמרים
ד"ר תמי אלמוג / הטקסט הדיגיטלי בעולם ההוראה
עמי סלנט / שילוב הדואר האלקטרוני בתהליכי הכתיבה
פרופ' יחזקאל קוטשר / לשון המשנה והתלמוד - ארמית של התלמוד הבבלי והתלמוד הירושלמי

מילונים מקצועיים לתחומים שונים
מונחון בכימיה: עברי-רוסי-אנגלי (בפורמט pdf עם אפשרות חיפוש טקסט)
מונחון בפיסיקה: עברי-רוסי-אנגלי (בפורמט pdf עם אפשרות חיפוש טקסט)
מונחון באזרחות בבית הספר העל יסודי: עברי-עברי-רוסי (בפורמט pdf עם אפשרות חיפוש טקסט)
מונחון בלימודי המולדת והחברה לבית הספר היסודי: עברי-רוסי (בפורמט pdf עם אפשרות חיפוש טקסט)
מונחון בהיסטוריה לכיתות ו-יב: עברי-רוסי (בפורמט pdf עם אפשרות חיפוש טקסט)
מונחים ביהדות
מילון מונחי הדיון התלמודי
ראשי תיבות / אברהם יצחק שטערן
אוצר לעזי רש"י - תנ"ך / משה קטן
אוצר לעזי רש"י - תלמוד / משה קטן
יאיר אור - בנתיבות שמות ופעלים הנרדפים בלשוננו הקדושה / מאיר לייבוש מלבי"ם
מילון מונחים רפואיים עברי-לועזי [קישור חיצוני]

תולדות הלשון העברית
ספר הגלוי / רבי יוסף קמחי [אביו של רד"ק]
תשובות דונש בן לברט לרב סעדיה גאון / דונש הלוי בן לברט
תשובות דונש בן לברט עם הכרעות רבנו תם
מחברת מנחם / מנחם בן סרוק הספרדי
תשובות תלמידי מנחם ותלמידי דונש
שפת יתר - מהדורת וורשה / אברהם אבן עזרא
שפת יתר - מהדורת פרנקפורט / רבי אברהם בר מאיר הספרדי אבן עזרא
פירוש לכתבי הקודש / יונה אבן ג'נאח
מחקרים בלשון חכמים / משה בר אשר
ספר השורשים לרבי דוד בן יוסף קמחי הספרדי / רד"ק

אתרים נוספים
ניבון / נעמן אופיר - כ-300 ניבים, כולל פירוש ודוגמאות