תוכנית הלימודים במקרא

סיליבוס מפורט מלווה בהערות לדרכי ההוראה
כיתות א' וב'

בראשית
1. הוראת ספר בראשית תתחיל לאחר שהתלמידים רכשו את יכולת הקריאה. יתרונה של התחלה זו הוא בכך שניתן זמן רב להוראת ספר בראשית, מה שמאפשר התקדמות איטית אגב התמודדות עם ראשית הקריאה המשכלת.

2. רצוי לסיים את הוראת הסדרות "בראשית" ו"נח", המהוות יחידה לעצמה, בסוף כיתה א', כדי שחופשת הקיץ לא תפגום ברציפות ההוראה.

3. עד סיום כיתה ב' יסיימו הלומדים את הספר כולו. הזמן העומד לרשות המורה מאפשר לימוד תוך כדי גיוון בפעילויות. הדגש יושם על ידיעת הסיפור עצמו ועל יצירת חוויה רגשית, בלי לוותר על היסודות האינטלקטואליים.


הפרק הבא         תוכן תכנית לימודים במקרא