חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

שְּׁטְרַאשׁוּן שמואל

ראש ישיבה בליטא. 1794 - 1872.

שטאראשון שמואל - ראש ישיבה. נולד בעיר זאסקעוויטש פלך ווילנה בשנת 1794 ומת בווילנה י"א אדר שני תרל"ב, 1872.
אחר חתונתו גר ליד חותנו בכפר שטרעשין (Streszyn) שנקרא בפי ההמון שטראשון, וקרא לעצמו בשם הכפר. בשנת 1812, עברה המשפחה לווילנה.
אשתו עסקה במסחר והוא עסק בתורה ובצרכי הצבור. כאשר נאספו אליו תלמידים פתח ישיבה בבית המדרש ולימד חינם. רש"ש נתן בכל יום שיעור בתלמוד בביהמ"ד ברחוב פאפלאוועס, ומהדיון עם תלמידיו התפתחו ההגהות וההערות בשולי הגליונות שנדפסו אח"כ בהוצאת התלמוד ע"י ראם.
כתב הגהות למדרש רבה שנדפסו בהוצאת ווילנה בשנת 1843 ובשנת 1855. כמה מחידושיו והערותיו נדפסו בספרי מחברים אחרים.
רש"ש נתפרסם ברוסיה לתהלה. הוא סרב לקבל עליו רבנות, ובחר להפיץ תורה ברבים בישיבתו. רש"ש נטה להשכלה, ידע פולנית וכתב עברית צחה.

מקור הערך: על פי י"ד אייזנשטיין, אוצר ישראל

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאןערכים קרובים
שְּׁטְרַאשׁוּן מתתיהו