דפי לימוד


ארץ ישראל, ירושלים לב האומה - מערך פעולה / תמיר אורון
ארץ ישראל, ירושלים: אבנים ולבבות - בניית ירושלים בעשיה רוחנית - מערך פעולה / תמיר אורון
ארץ ישראל, ירושלים: בירת הנצח של ישראל - מתוך דבריו של דוד בן גוריון / תמיר אורון
ארץ ישראל, ירושלים: הירידה מהר הבית לכותל - קטע מעורר מחשבה / אלדד ישראל ואריה
ארץ ישראל, ירושלים: המקום גורם - משמעות רוחנית לירושלים הארצית - מערך פעולה / תמיר אורון
ארץ ישראל, ירושלים: הפוטנציאל הרוחני של ירושלים - מערך פעולה / תמיר אורון
ארץ ישראל, ירושלים: הקשר של עם ישראל לדורותיו לירושלים - מערך פעולה / תמיר אורון
ארץ ישראל, ירושלים: הקשר של עם ישראל לירושלים - מערך פעולה / תמיר אורון
ארץ ישראל, ירושלים: חידון בנושא ירושלים / מרציאנו רונן
ארץ ישראל, ירושלים: מעמדה של ירושלים - דף עבודה / וייל ספי
ארץ ישראל, ירושלים: על מה חרבה היום ירושלים - מערך פעולה / תמיר אורון
ארץ ישראל, ירושלים: קדושת מקום - המקום אשר יבחר ה'' - מערך פעולה / תמיר אורון
דף מקורות לתקופת חזקיה מלך יהודה / סלע מנחם
קדושת ירושלים והמקדש / ברנע אילה