ויושבי גבעון... ויקחו שקים בלים לחמוריהם (פרק ט, ג-ד)