וילכדה עתניאל בן קנז אחי כלב ויתן לו
את עכסה בתו לאשה (פרק טו, יז)