וישלח יהושע בן נון
מן השיטים שנים אנשים
מרגלים חרש (פרק ב, א)