ויאמרו אל יהושע כי נתן ה'
בידינו את כל הארץ (פרק ב, כד)