book-pic
בן סירא - כתובים אחרונים

100 עמודים
קטגוריה: ספרים חיצוניים
הוצאה: אתר דעת 2015 * ווארשא 1885
מחבר: מתוך הספרים החיצוניים
מתרגם: יצחק זעקיל פרענקיל

הורד ספר בפורמט EPUB

הספר בספרייה וירטואלית דעת

ספר "בן-סירא", או כפי שהוא נקרא לפעמים "חכמת בן-סירא", נתחבר ע"י שמעון בן ישוע בן אליעזר בן סירא – חכם, סופר ומושל משלים. הוא חי בירושלים במאה השנייה לפסה"נ והיה בן דורו של שמעון בן יוחנן הכהן, הוא שמעון הצדיק.

 

 חיפוש ספרים:

קטגוריות:

היסטוריה

פילוסופיה

ספרים חיצוניים

ספרות חז"ל

שונות

תנ"ך

תושב"ע