book-pic
יהודית

30 עמודים
קטגוריה: ספרים חיצוניים
הוצאה: ווארשא 1885 * דעת 2015
מחבר: מתוך הספרים החיצוניים
מתרגם: יצחק זעקיל פרענקיל

הורד ספר בפורמט EPUB

הספר בספרייה וירטואלית דעת

אחד מהספרים החיצונים. סיפור יהודית שהרגה את שר הצבא הוליפורנוס והביאה להצלה. הסיפור דומה לספור יעל וסיסרא. לא ידוע מתי נתחבר הספר והיכן.

 

 חיפוש ספרים:

קטגוריות:

היסטוריה

פילוסופיה

ספרים חיצוניים

ספרות חז"ל

שונות

תנ"ך

תושב"ע