book-pic
מסכת דרך ארץ זוטא

40 עמודים
קטגוריה: ספרות חז"ל
הוצאה: הוצאת אתר דעת תשסב
מחבר: מתוך 'מסכתות קטנות' של התלמוד הבבלי
עורך: יהודה איזנברג

הורד ספר בפורמט EPUB

הספר בספרייה וירטואלית דעת

על המסכת: מסכת דרך ארץ זוטא נמצא בדפוסים הרגילים של התלמוד הבבלי בין ה"מסכתות קטנות" הנספחות לסדר נזיקין. המסכת עוסקת בעצות והדרכות להתנהגותו של אדם במידות טובות ובעבודת ה'. מסכת זו היא מתקופת התלמוד, ועריכתה בזמן הגאונים. המסכת ממשיכה את המסורת של ספרי חכמה ומוסר, החל בספר משלי, עבור לספר בן סירא מתקופת בית שני, וממנו לפרקי אבות של תקופת התנאים. המסכת נערכה על פי הדפוסים הרגילים, וכן נעזרנו בספר "אבות דרבי נתן ומסכת דרך ארץ זוטא" שנערך בידי שמואל ברח"י ירושלמי, ירושלים תשכ"ו. במקומות שהנוסח היה שגוי בעליל, נעזרנו בספר "מסכת דרך ארץ זוטא" המפורש בידי דניאל שפרבר, ירושלים תשל"ט.

 

 חיפוש ספרים:

קטגוריות:

היסטוריה

פילוסופיה

ספרים חיצוניים

ספרות חז"ל

שונות

תנ"ך

תושב"ע