book-pic
תפילת מנשה מלך יהודה בהיותו אסור בבל

2 עמודים
קטגוריה: ספרים חיצוניים
הוצאה: דעת 2015, פורסם בוורשא 1885
מחבר: מתוך הספרים החיצוניים
מתרגם: יצחק זעקיל פרענקיל

הורד ספר בפורמט EPUB

הספר בספרייה וירטואלית דעת

מנשה בן יהודה היה שבוי בבבל והתפלל תפילה הנזכרת בדה"ב פרק ל"ג. קישור לפרק ספר זה מן הספרים החיצוניים נותן את תפילת מנשה. המודה בחטאו, מבקש מה' סליחה ומחילה, "כי אתה בעל הרחמים לכל שבי פשע, ואני אודך לעולם ועד, כי לך לבדך הגדולה והתפארת".

 

 חיפוש ספרים:

קטגוריות:

היסטוריה

פילוסופיה

ספרים חיצוניים

ספרות חז"ל

שונות

תנ"ך

תושב"ע