book-pic
צוואת השבטים
חיקוי דברי יעקב לעת מותו, בצורת צוואות שמסרו שבטי ישראל לעת מותם
קטגוריה: ספרים חיצוניים
הוצאה: דעת
מחבר: מתוך הספרים החיצוניים
עורך: יהודה איזנברג
מתרגם: מעובד על פי תרגום ישראל אוסטירזיצר

הורד ספר בפורמט EPUB

הספר בספרייה וירטואלית דעת

מתוך אתר " ויקיטקסט"

תוכן הספר:
דבריהם האחרונים של בני יעקב. הדברים כתובים בסגנון ברכת יעקב: השבטים כמו אביהם אוספים את בניהם ובני משפחתם סביב למטתם לפני מותם, מתודים על שגיאותיהם ועונותיהם בימי חייהם, ומוסרים להם אשר יקרה אותם באחרית הימים. המחבר השתמש במדרשים רבים או בספרים שנתפרסמו לפניו, כמו ספר היובלים. l

 

 חיפוש ספרים:

קטגוריות:

היסטוריה

פילוסופיה

ספרים חיצוניים

ספרות חז"ל

שונות

תנ"ך

תושב"ע