book-pic
הבעל בבבל

1 עמודים
קטגוריה: ספרים חיצוניים

מחבר: מתוך הספרים החיצוניים
מתרגם: יצחק זעקיל פרענקיל

הורד ספר בפורמט EPUB

הספר בספרייה וירטואלית דעת

דניאל משמש יועץ בבית מלך בבל. דניאל מוכיח למלך שכוהני הבעל מטעים אותו והקורבנות שהם מגישים לו נאכלים ע"י הכוהנים נשיהם וטפם.

 

 חיפוש ספרים:

קטגוריות:

היסטוריה

פילוסופיה

ספרים חיצוניים

ספרות חז"ל

שונות

תנ"ך

תושב"ע