book-pic
ספר היובלים

90 עמודים
קטגוריה: ספרים חיצוניים
הוצאה: וינה 1870 * ידיעות אחרונות תשס
עורך: יהודה איזנברג
מתרגם: שלמה ראבין

הורד ספר בפורמט EPUB

הספר בספרייה וירטואלית דעת

אחד מן הספרים החיצונים שנכתבו בימי בית שני. הספר מתאר את תולדות ישראל למן בריאת העולם ועד יציאת מצרים, והוא כתוב כדברי מלאך המדבר למשה בזמן עלותו להר סיני. שמות הספר: "ספר היובלות", "בראשית זוטא", "ספרא דאדם הראשון", "צוואת משה". הספר בנוי כהרצאת דברים של המלאך למשה, כאשר המלאך מלמד, מטיף מוסר ומוסר ציוויים לדורות, וסוקר את תולדות בני האדם עד לתקופת משה. לעתים מדבר המלאך בגוף ראשון רבים, כאשר הוא מתאר מעשים שעשו המלאכים, או שיחות מלאכים עם ה', או מאבק בין המלאכים לבין השטן, השר משטמה, המלמד בני אדם לחטוא.

 

 חיפוש ספרים:

קטגוריות:

היסטוריה

פילוסופיה

ספרים חיצוניים

ספרות חז"ל

שונות

תנ"ך

תושב"ע