book-pic
אבי געזונט

366 עמודים
קטגוריה: היסטוריה
הוצאה: הוצאת המחבר 2010
מחבר: יהודה לפידות

הורד ספר בפורמט PDF


מדברי המחבר: "אבי געזונט" ("העיקר הבריאות" ביידיש) הייתה הברכה בה ברכו לוחמי האצ"ל האחד את השני בצאתם לקרב. בספר זה אני מתאר את סיפור חיי בתקופת המנדט הבריטי, ומסיים בהקמתה של מדינה עברית בחלק מארץ-ישראל, היא מדינת ישראל. בגיל צעיר הצטרפתי לאצ"ל ועיקר הספר עוסק בחוויות שעברתי, תחילה כטירון ולאחר-מכן כחייל וכמפקד בח"ק (חיל הקרב). פירטתי בעיקר את הפעולות בהן לקחתי חלק, ומכאן שאין לראות בספר זה ניסיון לכתוב את ההיסטוריה של האצ"ל. הייתי שותף פעיל בהכנות הצבאיות לקראת צאת הבריטים את הארץ ופלישת צבאות ערב לארץ-ישראל, ונפל בגורלי להשתתף בקרבות הקשים שהתנהלו בתקופת מלחמת-העצמאות בירושלים הנצורה.

 

 חיפוש ספרים:

קטגוריות:

היסטוריה

פילוסופיה

ספרים חיצוניים

ספרות חז"ל

שונות

תנ"ך

תושב"ע