אתר דעת | אגדות חז"ל | שערי האגדה | מפרשים | מאמרים | אגדה בראייה עכשווית | מסכת אבות | מאמרים נוספים | אודות | צור קשר 

 

 

 

ניתאי הארבלי אומר, הרחק משכן רע, ואל תתחבר לרשע; ואל תתייאש מן הפורענות.


גם ניתאי הארבלי מתייחס במשנתו לצורך ללמוד ממקורות לא 'מושלמים', ונותן כללים מאלו דברים יש על האדם להיזהר כאשר הוא בא ללמוד מאנשים אלו אשר משולבים גם מטוב וגם מרע.

הרחק משכן רע− אל תבחר, כשכן, אדם שיש בו גם רע. קרבה של שכנות היא סוג של חיים קרובים ויומיומיים ללא הגבלה או הגדרה של זמן ותחום מסוים, וללא יכולת להיפרד או להחליט על צורת ההתחברות. קרבה זו אינה דומה כלל לקירבה של רב, אותו אתה עושה לרב לזמנים מוגדרים, ולפרט מסוים עליו הוא התמנה להיות לך לרב. לפיכך בכל הנוגע לרב – ניתן לבחור תערובת של רע וטוב, אך שכנות עם אדם שיש בו רע −היא פסולה!

אל תתחבר לרשע– כשם ששכנות היא מצב טוטאלי יותר מהכתרת רב, כך 'התחברות' חריפה יותר מקניית חבר. היא טוטאלית וכוללת, מה שאין כן קנייה היא דבר שבתמורה, ולכן יש בה מידתיות וגבולות. התחברות אסורה, כיוון שלא תאפשר לאדם להינצל מן החלקים הלא טובים שישנם בחברו, ואילו קניה, 'מסננת' ובוררת את הטוב בלבד.

ואל תתייאש מן הפורענות– גם זה המשך לעניין הקודם, שאל לו לאדם להתחבר קרוב לאדם שיש בו גם דברים נפסדים ורעים. עלינו לזכור שחלקים רעים מולידים במשך הזמן תוצאות שליליות, ואם האדם משאיר בתוכו רע לאורך זמן, גם אם השורש הוא מכף זכות, סופה של חברות כזו −פורענות, שתבוא לידי ביטוי ביום מן הימים. כשם שאמרנו לעיל לגבי קניית חבר, שניתן לשלב בו רע וטוב, כיון שהמקור של חברות זו הוא מכף זכות, כך עליו לזכור שככל שמדובר בהתחברות הדוקה, שאינה ניתנת לפיקוח מתמיד, העתיד לקרות הוא סימן וסיבה לזהירות ולריחוק.