אתר דעת | אגדות חז"ל | שערי האגדה | מפרשים | מאמרים | אגדה בראייה עכשווית | מסכת אבות | מאמרים נוספים | אודות | צור קשר 

 

 

 

הוא היה אומר: יפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה, מכל חיי העולם הבא. ויפה שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא, מכל חיי העולם הזה.


התנא מעמידנו על חשיבותם של רגעי 'תשובה ומעשים טובים' בעולם הזה, ועל חשיבותו של העולם הבא כמקום ל'קורת רוח'. "תשובה ומעשים טובים" – הם הרגעים המניעים את קיומו של אדם בעולם הזה, ועל בסיס החלטותיו והתנהגותו ברגעים אלו, יקבע מהלך חייו וממילא גם דרגתו בעולם הבא. 'קורת רוח' הוא תיאור להנאה רוחנית, הקיימת בשלמותה רק בעולם הבא, ומסמלת את עליונותו של העולם הבא מעל חיי העולם הזה, כמכלול.


יפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה, מכל חיי העולם הבא – רק בעולם הזה יכול האדם להגיע לרגעים גדולים של בחירה, וחדירה לעומק מהותו. רגעים מסוג זה מגיעים רק כאשר אדם מרוחק ממצב סטאטי, ובעולם הזה הוא נתון בסערות ובקונפליקטים, המנערים אותו ואינם מאפשרים לו לצעוד בבטחה שגרתית. רגעים שכאלה נחלקים לשני סוגים: האחד "תשובה". בעת התשובה מצוי האדם במעבר מדרך רעה לדרך טובה. מעבר שכזה מתאפשר רק אם הוא מתמודד בין שני דרכים, ברמה השורשית והעמוקה ביותר שבתוכו. רק שינויים ברמה כזו, הם לבסוף עמידים ויציבים לאורך זמן. רגעים של התמודדות אינם קיימים בעולם הבא, בהעדר יצרים וקונפליקטים. הרגע השני הוא "מעשים טובים", שכפי שלמדנו לעיל אין הכוונה למעשי המצוות, כי אם לעשיית-חולין שיש לה השפעה על הטוב בעולם. מעשים שכאלו הנם חסרי כללים והלכות, וכל אדם צריך להתמודד עם הטוב הפנימי שלו, ולהוביל את עצמו דרך המעשים הפשוטים – אל היעדים הגדולים. יכולת זו מתאפשרת רק כאשר האדם פועל בשלמות מערכתית כוללת, משלב תחומים רבים שאינם בהכרח קשורים ובונה אותם על פי כוחותיו. מצב זה גם הוא אינו קיים בעולם הבא, מפני ששם הכל טוב ואמת, ואין אפשרות לבטא את כוחות הנשמה דרך דברים של חולין.


ויפה שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא, מכל חיי העולם הזה – העולם הזה הוא עולם של שינויים ורגעים, והעולם הבא − עולם של קביעות ונצח. גם מידת ההנאה אינה דומה בשני העולמות: ישנן הנאות גדולות בעולם הזה, אך הן תמיד תהיינה זמניות, ובכך חולשתן. לא כן בעולם הבא, שבו כל הנאה היא נצחית וזה עצמו מעצים את מידת ההנאה. גם בעולם הזה נהנית הנשמה, אולם הנאתה מוגבלת לרגעי ההתמודדות, השינויים והקונפליקטים. אולם בשגרה הקבועה אין לה הנאה. כאן יתרונו של עולם הבא, המעניק לנשמה כביכול 'שגרה' של הנאה, סטאטית ויציבה, והיא גדולה לעין ערוך מכל מה שהעולם הזה מסוגל להעניק.