אתר דעת | אגדות חז"ל | שערי האגדה | מפרשים | מאמרים | אגדה בראייה עכשווית | מסכת אבות | מאמרים נוספים | אודות | צור קשר
מה אנחנו צריכים ללמוד מאיסור ריבית
מסכת בבא מציעא דף עא'
הרב חנוך גבהרדלנכרי בריבית ולישראל בחינם

אנו חייבים להפסיד כדי שיהודי ירוויח!

אולי דין זה נאמר רק במניעת רווח?

לריבית יש מחיר קבוע, האם זה המודד - עד כמה יכולה חנות של יהודים להיות יותר יקרה מחנות של גויים, כדי שנצטרך לקנות אצל היהודים? או שאם המחיר יותר גבוה, זו מעין הפקעה שאינה צודקת, וגם אם זה רק במעט יותר גבוה, יכולים אנו להדיר את רגלינו מחנות יקרה זו.

אולי אם הגוי עושה מבצעים זולים יותר, אין היהודי חייב להוזיל בגלל זה, אלא לסמוך על אחיו היהודים שימשכו לקנות אצלו במחיר הרגיל.

האם זה רק במניעת רווח, או גם בהפסד ממשי? הרבה מאד שאלות אקטואליות נולדו מהלכה זו, שכיום השוואת המחירים בין החנויות היא קלה יחסית, הפכה שאלה זו להיות מאד מעשיות.
כדי להוסיף הערה על מאמר זה לחץ כאן.