אתר דעת | אגדות חז"ל | שערי האגדה | מפרשים | מאמרים | אגדה בראייה עכשווית | מסכת אבות | מאמרים נוספים | אודות | צור קשר

תוספתא
 
תוספתא
סוטה פרק ז הלכה יג[1]
 
"הכן בחוץ מלאכתך וְעַתְּדָהּ בַּשָּׂדֶה לָךְ, אַחַר וּבָניתָ ביתךָ" (משלי כד, כז)[2]
... דבר אחר: "הכן בחוץ מלאכתך" (משלי כד, כז) זו מקרא, "וְעַתְּדָהּ בַּשָּׂדֶה לָךְ" זו משנה, "אַחַר וּבָניתָ ביתךָ" זה מדרש.
דבר אחר: "הכן בחוץ מלאכתך" זו משנה, "ועתדה בשדה לך" זה מדרש, "אחר ובנית ביתך" אילו הלכות.
דבר אחר: "הכן בחוץ מלאכתך" זה מדרש, "ועתדה בשדה לך" אילו הלכות, "אחר ובנית ביתך" אילו אגדות.
דבר אחר: "הכן בחוץ מלאכתך" אילו הלכות, "ועתדה בשדה לך" אילו אגדות, אחר "ובנית ביתך" זה תלמוד.

[1] כנוסח שבש"ס וילנה.
 
[2] פשוטו של מקרא: הכן... וזַמֵּן ... ורק אחר כך ובנית ביתך.

כדי להוסיף הערה על מאמר זה לחץ כאן.