אתר דעת | אגדות חז"ל | שערי האגדה | מפרשים | מאמרים | אגדה בראייה עכשווית | מסכת אבות | מאמרים נוספים | אודות | צור קשר

ר' סעדיה גאון ור' האי גאון
 
רבינו סעדיה גאון ורבינו האי גאון
אוצר הגאונים[1]
 
הגאונים רבינו סעדיה ורבינו האי ז"ל אשר האריכו לדבר בעניין תחיית המתים ובעניין העולם הבא והנבואה העתידה, והם אמרו: אין סומכין אין לקבל דברי אגדה כדבר סמכותי מחייב, ואין מביאין ראיה מכל דברי אגדה ואין מקשין אין שואלים[2] מדברי אגדה.
 
ואמר ר' סעדיה גאון אודות "סדר עולם" שבו נמצא מאמר ר' יוסי "בכ"ה באלול נברא העולם" - זהו אגדה, ואין סומכין על דברי אגדה.
 
[1] אוצר הגאונים, עורך ר' בנימין לווין, חיפה תרפ"ח, מסכת חגיגה, מלואים לצד 60, עמ' 65.
 
[2] אפשר גם לפרש מלשון הקש, כלומר שאין להקיש מהגדה ולהגדה.

כדי להוסיף הערה על מאמר זה לחץ כאן.