אתר דעת | אגדות חז"ל | שערי האגדה | מפרשים | מאמרים | אגדה בראייה עכשווית | מסכת אבות | מאמרים נוספים | אודות | צור קשר

ר' שמואל בן יהודה אבן תיבון
 
ר' שמואל בן יהודה אבן תיבון[1]
מאמר יקוו המים[2]
 
וכל זה שאמרנו במגדל של דור הפלגה (בראשית יא), עם היות המקראות ההם אינם יוצאים מידי פשוטן במה שיסבלו כפי מה שניתן להסבירם בפשוטו של מקרא, כי אין תוכות סתרי תורה התוך הפנימי, דהיינו סתרי תורה מוציאין הפסוקים מפשוטן חלילה. שאילו היה כן שהתוך מוציא מידי פשוטו, לא היו החכמים ז"ל מוציאין רוב התורה ורוב דברי המדברים ברוח הקדש והנביאים מפשוטיהן. והשבעים פנים שיש לתורה אין האחד סותר האחר. והנה קצת החכמים שׂם פסוקי הפרשה הראשונה מבראשית (בדורות) בדרשות, ואילו היה מפני זה מוציא הפסוקים מפשוטיהן, לא היה אצלו בתורה חידוש העולם, וזה מה שאין ראוי להעלות על לב.

 
[1] ר' שמואל בן יהודה אבן תיבון, נולד במרסילה 1160 למנינם נפטר שם בשנת 1230 למנינם.
 
[2] מאמר יקוו המים, מאמר פילוסופי על הבריאה, פרסבורג תקצ"ז, פרק כב.

כדי להוסיף הערה על מאמר זה לחץ כאן.