אתר דעת | אגדות חז"ל | שערי האגדה | מפרשים | מאמרים | אגדה בראייה עכשווית | מסכת אבות | מאמרים נוספים | אודות | צור קשר

ספר החינוך
 
איש לוי ברצלוני
ספר החינוך[1]
 
מצוות עשיית דין בין לוקח ומוכר ... ואין ספק כי אלו הַקְנָיוֹת כולן מתקנת חכמים הן, והביאו הכתובים לסמוך בהם דבריהם. והאמת, כי חכמתם היקרה העתידה להגלות על ידם, הייתה רמוזה וגנוזה בתוך הכתובים, ואף על פי שעיקר הכתובים אינו על אותן אסמכתות, נלמדות הן מתוכן.

[1] הספר נתחבר בספרד במאה הי"ג בידי תלמיד הרשב"א המכנה את עצמו בהקדמה 'איש לוי ברצלוני'. ספר החינוך, ירושלים תשנ"ח, מצווה של"ו.

כדי להוסיף הערה על מאמר זה לחץ כאן.