אתר דעת | אגדות חז"ל | שערי האגדה | מפרשים | מאמרים | אגדה בראייה עכשווית | מסכת אבות | מאמרים נוספים | אודות | צור קשר
אשכחיה לאליהו בבית הקברות
מסכת בבא מציעא דפים קיב - קיט
הרב חנוך גבהרד


מסכת בבא מציעא דף קיד/א
אשכחיה לאליהו בבית הקברות

לכאורה ציון המקום מיותר בסיפור, מה איכפת לנו היכן נפגשו השניים? אמור מה פסק ההלכה!

דווקא בבית הקברות בחר אליהו הנביא להפגש עם רבה בנושא "מסדרין לבעל-חוב", שם מסתדרים הפורפורציות!

הרבה מאד דברים שאנו בטוחים שהם מאד חשובים, ואי-אפשר להסתדר בלעדם, מאבדים מערכם ליד שורת המצבות הדוממות.

נוספת לכך מחשבה נוגה; מי יודע כמה מהדיירים כאן התייצבו לפני בית-דין של מעלה, כשהם גוררים אחריהם חוב ממוני, שלא הצליחו לשלם, בגלל שחשוב היה להם לעשות בכסף משהו, שנותר מיותם למטה (מהר"ל. ראה אוה"ח במדבר יט/ב). הבעל החדש של האלמנה זרק את זה לפח!

דווקא בבית קברות של גויים היה אליהו הנביא, כדי להציל נשמה של גוי מעונשי הגהינם, ולעשות לו תיקון ונחת רוח, מפני שקודם מותו, עשה גוי זה טובות ליהודים, ועתה הוא עומד בפני בית דין של מעלה כבעל חוב.

אליהו הנביא בכבודו ובעצמו נחלץ לבצע את החוק: "מסדרין לבעל חוב" (מדרש תלפיות, מובא בבן יהוידע).

על פי הספר: "שיעורים בהגדות חז"ל"
של הרב חנוך גבהרד


כדי להוסיף הערה על מאמר זה לחץ כאן.