אתר דעת | אגדות חז"ל | שערי האגדה | מפרשים | מאמרים | אגדה בראייה עכשווית | מסכת אבות | מאמרים נוספים | אודות | צור קשר
אל תאמר: איני יכול, אמור: איני רוצה!
מסכת בבא מציעא דפים קיב - קיט
הרב חנוך גבהרדמסכת בבא מציעא דף קיד/ב
בארבעה לא מצינא

הפשטן יסביר: 'לא מצינא" =איני מוצא, כלומר: איני בקי, אך 'מצי' בארמית הוא 'יכול', ואילו 'מוצא' הוא 'אשכח'.

בכל אופן נכון יותר לבאר כאן: "איני מוצא", לא רק בגלל שהלשון 'מצינא' נופלת על לשון מציאה, אלא בגלל שאנו צריכים לשלול מכל וכל את המושג "לא יכול"!
הרבי מקלוזנבורג ז"ל הטיל פעם על אחד מבאי-ביתו תפקיד עדין, מסובך וכרוך באי-נעימות.

הלה ניסה להתחמק ואמר: "כבוד הרב, איני יכול לעשות זאת".

"אל תאמר: איני יכול, אמור: איני רוצה"!

"אין איני יכול בעולם"!

המשיך הרבי: אספר לך מאורע שעברתי על בשרי.

לפני פרוץ השואה, הייתי מגיד שיעור בישיבה, והייתי "אברך-משי" עדין ורזה.
היה בחור ממונה להביא לי את הספרים הכבדים, שלא יכולתי להוציא בעצמי מהארון, לא כי הייתי מפונק, או התנהגתי בשררה, אלא באמת לא יכולתי להרים את הטור, השלחן-ערוך ושאר הספרים הגדולים והכבדים, כי ידי היו חלשות.

הגיעה השואה ונלקחנו לעבודת כפיה, התפקיד שלי היה לשאת אבנים כבדות וגדולות מהשכם בבוקר עד מאוחר בערב, כשהשומר עם הרובה אינו מרשה לנוח לרגע.
מה אתה חושב? שאל הרבי את האיש, "לא עבדתי"?
"ודאי שעבדתי"! "וכי היתה לי ברירה"?

כל אבן כזו היתה גדולה פי עשר ויותר מהספר שהפועל הביא לי. ובמחנה, ללא אוכל, עמדתי מבוקר עד ערב על הרגלים הכושלות, סחבתי עוד אבן ועוד אבן ועוד אבן, בלי הפוגה.

מאז ברור לי כשמש, שהמילה "לא יכול" היא שקר גמור!
"אין בעולם דבר שאי-אפשר לעשותו" (מפי השמועה).

בגלל תובנה זו ב"יכול" וב"רוצה", מתאים יותר להניח ש"לא מצינא" זה "לא מצאתי" ולא "איני יכול".

על פי הספר: "שיעורים בהגדות חז"ל"
של הרב חנוך גבהרד

כדי להוסיף הערה על מאמר זה לחץ כאן.