אתר דעת | אגדות חז"ל | שערי האגדה | מפרשים | מאמרים | אגדה בראייה עכשווית | מסכת אבות | מאמרים נוספים | אודות | צור קשר
שוק בריא אינו מקום לנוכלים המזנבים בחסרי הנסיון
בבא מציעא דפים נ - נח
הרב חנוך גבהרד


דפים אלה מתארים "משא-ומתן".
כלומר: 'נושא' לשוק, ו'נותן' בשוק, כולם נותנים! מי לוקח? שוק בריא אינו מקום לנוכלים המזנבים בחסרי הנסיון, מחפשים את מי לעקוץ וכיצד להפיל תמימים בפח, כדי לשוב עם כיסים מלאים.
הנורמלי מגיע כדי "לתת". זה נושא את אבטיחו, השני נותן תרנגולת! המתווך ביניהם מקבל חלק מכל אחד. אפשר גם לתרגם הכל לכסף. כל אחד שב אמנם עם מה שהיה זקוק לו, אבל הוא בא כדי לתת. החנווני קם בבוקר כדי שיהיה לחם וחלב לכל אנשי השכונה, והחקלאי יוצא טרם שחר לשדהו כדי לספק תבואה ומזון לתושבים.
זהו "בורא נפשות רבות וחסרונן", לכל אחד יש חסרון שהאחר יכול למלא, רופא השינים סותם חורים פתוחים, והאינסטלטור פותח חורים סתומים, ושניהם זקוקים זה לזה. האופה מביא לחם לאורג שמביא בגד, כולם מתעסקים בלתת, איש אינו עשיר פחות מאלה המתעסקים בלקחת, והנה כולם עסוקים במערכת חיים חיובית, מתחשבת ומעניקה.

על פי "שיעורים בהגדות חז"ל" על פי סדר הספר "עין-יעקב" על אגדות התלמוד הבבלי והירושלמי

כדי להוסיף הערה על מאמר זה לחץ כאן.