אתר דעת | אגדות חז"ל | שערי האגדה | מפרשים | מאמרים | אגדה בראייה עכשווית | מסכת אבות | מאמרים נוספים | אודות | צור קשר
את ההופעה מכנים החכמים "אתה" ואת האוכל "הבטן שלך.
בבא מציעא דפים נ - נח
הרב חנוך גבהרד

דף נב/א - עשיק לגביך ושוי לכרסיך = עשוק הופעתך וטפל בבטנך.

על-כן לא די היה ליעקב לבקש "לחם לאכול", אלא צריך היה לציין בנפרד: "בגד ללבוש" (בראשית כח/כ).

בעובדה שאת ההופעה מכנים החכמים: "אתה", ואת האוכל: "הבטן שלך" , הם העניקו לנו אמות מידה להגדרת האישיות. התדמית הקורנת ממני היא ה"אני בעצמי", ובה אנו שוכחים משום-מה להשקיע הרבה, ואילו המזון אינו אני אלא "שלי", ודווקא הוא זוכה לעדנה ופינוק. כל זה בימים כתיקונם, אבל כאשר מגיע צורך דחוף ב"עזרה-ראשונה", משתנה סולם העדיפויות, והבגדים נאלצים לפנות מקום לטובת האוכל, בגלל שלשבֵעַ יש מנוחת הדעת למצוא בגדים הולמים, בעוד שמחלצות הרעֵב יתבלו תוך כדי חיפוש נואש אחר מזונות.

על פי "שיעורים בהגדות חז"ל" על פי סדר הספר "עין-יעקב" על אגדות התלמוד הבבלי והירושלמי

כדי להוסיף הערה על מאמר זה לחץ כאן.