אתר דעת | אגדות חז"ל | שערי האגדה | מפרשים | מאמרים | אגדה בראייה עכשווית | מסכת אבות | מאמרים נוספים | אודות | צור קשר
מה גרוע יותר: רוע מתוכנן ועקבי או רוע מתפרץ וספונטאני ?
בבא קמא דף כג
צוות האתר


רוע מתוכנן ועקבי – אם אדם מתנהג ברוע לב באופן עקבי - זה מעיד על כך שהרוע נטוע עמוק בנפשו. מצד שני - הדפוס הקבוע והצפוי מראש של התנהגותו - מעיד על כך שהרוע עדיין נמצא תחת שליטה ולכן אין הוא מן הסוג הגרוע ביותר.

רוע מתפרץ וספונטאני – ההתפרצות מעידה על "איבוד רסן"- הרוע חזק כ"כ שאי אפשר להשתלט עליו. מצד שני, ההתפרצות היא חד-פעמית, אין היא מעידה על תכונת רוע קבועה באדם. לכן, אף שההתפרצות עלולה להיות חמורה והרסנית – היא זמנית וחולפת.

אפשר לומר שעל בסיס סברות אלו נחלקו ר' יהודה ור' מאיר לגבי "שור המועד":

משנה בבא קמא, כג ב, איזהו תם ואיזו מועד, מועד כל שהעידו בו שלושה ימים וכו' דברי ר' יהודה.

ר' יהודה סובר שכדי להגדיר את השור כמועד להזיק - עליו לחזור על פעולת הנגיחה בצורה עקבית פעם בכל יום, שלושה ימים רצופים.

רבי מאיר אומר מועד - שהעידו בו שלושה פעמים וכו' ע"כ. ובגמ' איתא, ור"מ מ"ט דתניא א"ר מאיר ריחק נגיחותיו חייב, קירב נגיחותיו לא כל שכן.

ר"מ סובר ששלוש נגיחות ביום מעידות על חומרת הרוע ולכן הוא נהפך למועד גם אם אין עקביות מצד השור.
כדי להוסיף הערה על מאמר זה לחץ כאן.


תגובות גולשים:
שם: יוסף פרץ
הערה: קשה לראות קשר בין מעשי שוורים למעשי בני אדם . הרוע אצל בני אדם קשור לחשיבה שלו . על כך יש תשובה . למאמר יש השלכות רציניות על חינוך הנער או הענישה בכלל .