אתר דעת | אגדות חז"ל | שערי האגדה | מפרשים | מאמרים | אגדה בראייה עכשווית | מסכת אבות | מאמרים נוספים | אודות | צור קשר
חוזר בתשובה לא יזיכר לעצמו חטאיו הישנים
בבא מציעא דפים סג - ע
הרב חנוך גבהרדבבא מציעא נח/ב

במשנה: "אם היה בעל תשובה, לא יאמר לו: זכור מעשיך הראשונים".

המעשים צריכים לשקוע, הצלקות צריכות להגליד, והזכרון השלילי חייב להעלם.

גם הוא עצמו לא יזכיר לעצמו מה עשה בעבר, שהרי אמרו: "חציף עלי מאן דמפרט חטאיה, שנאמר: אשרי כסוי חטאה" (ברכות לד/ב).

בבית המקדש לא היה מקום מיוחד לקרבן החטאת, כדי שההמון לא יעלה בדעתו ש"חוטא לשעבר" עומד לידם (סוטה לב/ב).

יש לעיין על מנהג כיום שבעלי-תשובה, המפורסמים בעברם המפוקפק, כיצד עושים פרנסה מ"סיפור-אישי". אחת החלוקות היא אמנם "פרהסיה, וצנעה" (שו"ת פנים מאירות ב/קעח). אבל פשיטא שחלילה שזה יהיה בנוסטלגיה, בשקיקה ובהתפארות על עבר מפוקפק.

כדי להוסיף הערה על מאמר זה לחץ כאן.