אתר דעת | אגדות חז"ל | שערי האגדה | מפרשים | מאמרים | אגדה בראייה עכשווית | מסכת אבות | מאמרים נוספים | אודות | צור קשר

זיקנה ובחרות

מסכת בבא קמא דף צז

הרב יצחק בלאו

"ואיזהו מטבע של אברהם אבינו? זקן וזקנה מצד אחד, ובחור ובתולה מצד אחר". (בבא קמא צז ע"ב)

ברור שהגמרא איננה מבארת את צורתו של מטבע אמיתי, אלא מתייחסת להצלחותיו של אברהם אבינו. לאברהם אמנם לא היתה ממלכה גדולה, אך הוא הוביל מהפכה רוחנית חסרת תקדים. אם כך הם הדברים, מה מסמלים הזיקנה והבחרות במדרש? רש"י מסביר שהזקנים הם אברהם ושרה והצעירים הם יצחק ורבקה, והמטבע בא לסמל את העברת המסורת הרוחנית לצעירים. לעומתו, המהרש"א מבין ששני צדי המטבע מסמלים את אברהם ושרה, כי גם בזקנותם הם זכו ליכולת ללדת את יצחק - יכולת הנתונה בדרך כלל לצעירים.

הרב יחיאל יעקב ויינברג מבין גם הוא ששני צדי המטבע מתייחסים לאברהם ושרה. הוא מסביר שהם הצליחו לשלב את הטוב שבזקנה עם הטוב שבנעורים. הצעירים מלאים בהתלהבות, באנרגיה וברצון להוביל מהפכות. ואכן, הזוג היהודי הראשון שינה את מפת העולם הדתי. מצד שני, מבוגרים נוטים להיות מחושבים ויציבים יותר. אברהם ושרה הצטיינו גם בתחום זה - היתה להם היכולת לשלב אידיאליזם צעיר עם עקביות וחכמה של מבוגרים.

בהקשר זה, נביא את דבריו של הגרי"ד סולובייצ'יק על סבו, הגר"ח מבריסק, בהספדו לרב הלר: "מחד גיסא - גְדול המחשבה המופשטת, שהכניס שינויי יסוד במתודולוגיה ההלכתית, ר' חיים הגדול. ומאידך גיסא - ילד קטן ורך, שלא יכול לכבול את רגשותיו הרותחים, געגועיו למשהו יפה ונעלה, חלומותיו ותקוותיו. הוא, איש המשמעת הקפדנית בתחום השכל, שכבש וריסן בדפוסי היגיון חד ודייקני את כל העושר ההלכי, נישא ללא כל הסתייגות בזרם עוז של פשטות, תמימות, רגישות, מבוכה, בהלה ילדותית וגם ביטחון שלא ישוער, אל מרחבים אשר לא שזפתם עין. ר' חיים הקטן!". (דברי הגות והערכה, עמ' 159-160)

הלוואי שנצליח לא לתת לחכמה לייבש את התלהבותנו, ולא לתת לאנרגיה לדרוס את חכמתנו.

[תרגום: ר' יוסי גרשינסקי]

השיעור מופיע באדיבות בית המדרש הווירטואלי של ישיבת הר עציון
כדי להוסיף הערה על מאמר זה לחץ כאן.